Intern begeleider

Intern begeleider

Ben je een intern begeleider met een onderwijskundige visie waarbij het jenaplangedachtegoed je aanspreekt? Heb je affiniteit met alle leeftijdsgroepen van de school en denk je niet in problemen maar in oplossingen? Dan is De Oostpoort in Delft op zoek naar jou.

De Oostpoort is een gezellige Jenaplanschool in het hart van Delft met 234 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 9 stamgroepen. In de school vindt heterogene groepering in driejarige stamgroepen plaats. Bij ons leren de kinderen zelfstandig plannen en werken, samen werken en creatief denken. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs waarin wij alle kennis in samenhang aanbieden. Wij gaan uit van verschillen, nemen een open houding aan en bouwen een goede relatie met het kind op zodat deze zich gekend voelt. Wij zijn een school die goede resultaten bereikt binnen een inspirerende, rijke leeromgeving waarbij kinderen zelf keuzes mogen maken. 

De school heeft een vijf-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat de lestijden van maandag tot en met vrijdag hetzelfde zijn voor alle groepen, namelijk van 08.30u tot 14:00uur.

Kortom: Een school met vele talenten!

Als je bij ons komt werken….

Werk je in een team met 15 groepsleerkrachten waarvan diverse specialisten, een vakleerkracht gym, een vakleerkracht muziek, een conciërge, onderwijsassistent, Remedial teacher, administratief medewerker en een directeur.


Jouw dag start om 8:00u met een kop koffie/thee in de gezellige teamkamer. Je hebt een eigen kantoor op de eerste verdieping. De dagen verlopen afwisselend. Zo kom je op bezoek in klassen, voer je gesprekken over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stel je met een leerkracht een plan op en bewaak je de uitvoering hiervan.
Je beheert je eigen agenda en plant IB netwerkbijeenkomsten, overleggen met het samenwerkingsverband, oudergesprekken, groepsbesprekingen, overleg met de directeur, specialisten en arrangementsbegeleiders.  Je analyseert cyclisch de groepsresultaten en  resultaten van de hele school en je overlegt deze met stamgroepleiders. Na deze analyse maak je samen met hen een plan met actiepunten voor de komende periode en communiceert dat met het team.

Jij past bij ons….

Als je een intern begeleider bent die efficiënt en zelfstandig kan werken en kunt schakelen wanneer zaken anders lopen dan gepland. Je vindt het leuk om de samenwerking op te zoeken met externe partners, zoals het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk en onderzoeksbureaus.
Als je open staat voor ideeën vanuit het team en de kinderen en ouders ziet als volwaardige sparringpartners. Je denkt niet in problemen, maar in oplossingen.

Wij zoeken jou wanneer je….

 • ruime ervaring hebt als leerkracht in het PO en beschikt over een Pabodiploma en ervaring hebt in een soortgelijke functie of een IB-opleiding hebt gevolgd.
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en relationeel sterk bent;
 • op onderwijsinhoudelijk gebied en leerlingenzorg advies en hulp kan bieden;
 • nieuwe ontwikkelingen kan afwegen, het team zal informeren, inspireren en coachen;
 • een aanjagende en enthousiasmerende rol wil hebben in de professionele leercultuur;
 • meedenkt in het managementteam en met alle geledingen de inhoudelijke discussie durft aan te gaan;
 • planmatig  kan werken en bekend bent met het opstellen van beleidsdocumenten;
 • openstaat voor feedback en deze durft te geven
 • jezelf constant wil blijven ontwikkelen;
 • over sterke digitale vaardigheden beschikt.


Wat kan je van ons verwachten?

Op de Oostpoort werkt een betrokken team waar mensen zich veilig voelen en waar aandacht is voor elkaar. Vanuit inhoudelijke expertgroepen zijn we met elkaar samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbondenheid, erkende ongelijkheid en teamleren zijn de uitgangspunten in ons denken en handelen.  Een school waar wij samen met jouw inbreng verder willen werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij bieden jou:

 • een regulier dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren.
 • een parttime dienstverband; WTF 0,8
 • inschaling voor deze functie is in LC. Afhankelijk van je werkervaring een salaris tussen de €2.882,- en € 5.087,-, conform de CAO primair onderwijs.

De Oostpoort is onderdeel van de Laurentius Stichting. De stichting heeft 29 scholen, ruim 9000 leerlingen en 970 medewerkers. De Laurentius Stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag.

Informatie 

Graag ontvangen wij je sollicitatie voorzien van motivatiebrief en CV op oostpoort@laurentiusstichting.nl 

Ingangsdatum van de functie: 1 januari 2023. Een latere ingangsdatum is bespreekbaar.

Sluitingsdatum vacature:11-12-2022

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in week 50 en 51

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature?

Neem dan contact op met Gerrie Haije, directeur via 015 213 08 56 of 06 13 77 46 10. Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HRM, vacature@laurentiusstichting.nl.

Solliciteer op deze functie

Laurentius deals

Ga je aan de slag bij Laurentius, dan kun je rekenen op prikkelende arbeidsvoorwaarden. Naast aantrekkelijke secundaire voorwaarden kun je profiteren van kortingen op producten en leuke activiteiten. Van goedkoop naar de bioscoop of het theater tot korting op je zorgverzekering. De Laurentius deals zijn zo gevarieerd dat er altijd iets voor je bij zit.

Laurentius innoveert
Laurentius spreekt
Laurentius leert
Laurentius werkt