Intern begeleider

Intern begeleider

Intern begeleider

De Mgr. Bekkersschool is een multiculturele basisschool met 7 groepen in de wijk Voorhof in Delft. Wij werken vanuit de kernwaarden veiligheid, respect, rust en regelmaat, samen, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Wij geven toekomstgericht onderwijs; dat houdt voor ons in dat wij ons onderwijs zo inrichten dat er veel aandacht is voor 21e-eeuwse vaardigheden. Met deze 21e-eeuwse vaardigheden proberen wij de kinderen zo toe te rusten dat zij kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij.

Onze slogan is: ‘MBS: de deur naar jouw toekomst’!

Als je bij ons komt werken….

Kom je in een team te werken van 19 collega’s bestaande uit leerkrachten, een intern begeleider, een reken-coördinator, een taal-coördinator, onderwijsassistenten, een vakleerkracht gym en een directie. Bij ons geef je les volgens het International Baccalaureate Primary Years Programme en werk je met adaptieve leermiddelen.

Jouw dag begint rond 8:00 uur met een gezamenlijk koffiemoment en voorbereiding van je lessen. Als de kinderen om 8:45 uur binnen zijn, begint het ochtendprogramma met de basisvakken. Gezien de populatie op de school besteed je veel aandacht aan lezen, rekenen en begrijpend lezen. Om 13:45 uur gaan de kinderen naar huis en lunch je gezamenlijk in de teamkamer met je collega's.

Als intern begeleider organiseer, coördineer en bewaak je de zorg en de leeropbrengsten van onze leerlingen. Je staat centraal wat betreft de zorg die onze school biedt aan kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus. Je houdt het overzicht over het leerlingvolgsysteem (LVS) en de leerlingdossiers. Je hebt regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen met leerkrachten, bezoekt de groepen en voert observaties uit. Je ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en hulp bieden aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. Je bent in staat om collega's te helpen om de ondersteunings- en leervragen van de leerlingen in te bedden in de organisatie van het lesproces in de klas. Je gebruikt daarbij je actuele kennis van ontwikkelings- en leerstoornissen en je bent in staat om onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan. Ook ben je daarbij creatief in het bedenken van handige en praktische oplossingen. Je hebt kennis van handelings- en opbrengstgericht werken en het werken met ontwikkelingsperspectieven. Daarnaast coach je leerkrachten die daar behoefte aan hebben.  

Verder neem je als lid van het MT een leidende rol in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en werk je nauw samen met de andere MT-leden. Ook hierin heb je een coachende en faciliterende rol. Je bent een zelfbewuste persoonlijkheid die wil blijven leren. In je contact met ouders ben je in staat om waar nodig vanuit een empathische houding grenzen aan te geven. Ook ben je in staat om communicatie naar ouders op heldere, neutrale wijze te verwoorden. Je bent een daadkrachtige teamspeler en je staat stevig in je schoenen. Je beschikt over een diploma voor IB of bent bereid dit op korte termijn te behalen. 

Je werkt in de eerste maanden nauw samen met onze huidige intern begeleider. Op deze manier leer je de rol van intern begeleider op onze school het best kennen.

Jij past bij ons als….

je hulp durft te vragen en collega’s kan helpen indien zij daar behoeften aan hebben; je eigenaarschap pakt en goed samen kan werken; je enthousiast wordt van onderwijsvernieuwing; je in staat bent om een veilig onderwijsklimaat te scheppen waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Voor jou is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zelfvertrouwen hebben. Jij bent iemand die met passie en gedrevenheid over het onderwijs praat. Verder beschik je over een Pabo-diploma of een certificaat waarmee de bevoegdheid kan worden aangetoond.

Heb je nog geen lesbevoegdheid, dan kan je helaas niet reageren op deze vacature. Je kan wel je gegevens achterlaten via deze link om deel te nemen aan één van onze informatie bijeenkomsten voor zij-instromers. Wat kan je van ons verwachten?

De leukste, kleurrijkste school in Delft en wij zijn goed bereikbaar met de auto en het OV. Wij zitten naast het station Delft-Campus en we hebben gratis parkeermogelijkheden. Bij ons krijg je de gelegenheid om je te ontwikkelen en krijg je hulp bij de ondersteunende taken. Wij zijn een enthousiast en gedreven team dat graag samenwerkt en wil bouwen. We hechten veel waarde aan openheid, eerlijkheid en professionaliteit. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning; in de mooie gezamenlijke teamkamer en bijvoorbeeld bij ons jaarlijkse teamuitje. Dit wil je niet missen! Neem gerust eens een kijkje op onze site om te zien wie we zijn en hoe we werken.

Wij bieden jou:

  • een tijdelijk dienstverband (1 jaar) met zicht op aanstelling voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren;
  • een  dienstverband voor 3 dagen. Mocht je naast de ib-taken ook nog overige werkzaamheden willen verrichten in de school dan is fulltime bespreekbaar;
  • inschaling voor deze functie in L11 afhankelijk van je werkervaring een salaris tussen de €2.758,- en €4.434,-, conform de CAO primair onderwijs.

De Mgr. Bekkerschool is onderdeel van de Laurentius Stichting. De stichting heeft 29 scholen, bijna 9000 leerlingen en 900 leerkrachten en schoolleiders. De Laurentius Stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag.

Informatie

De sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaats vinden.

Ingangsdatum van de functie: 1 januari 2022.

 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature?

Neem dan contact op met Marianne Mink, directeur, via 015 256 13 18. Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HRM, vacature@laurentiusstichting.nl.

Solliciteer op deze functie

Laurentius deals

Ga je aan de slag bij Laurentius, dan kun je rekenen op prikkelende arbeidsvoorwaarden. Naast aantrekkelijke secundaire voorwaarden kun je profiteren van kortingen op producten en leuke activiteiten. Van goedkoop naar de bioscoop of het theater tot korting op je zorgverzekering. De Laurentius deals zijn zo gevarieerd dat er altijd iets voor je bij zit.

Laurentius innoveert
Laurentius spreekt
Laurentius leert
Laurentius werkt