Marie Martosoewondo
Marie Martosoewondo, leerkracht en coördinator pluskinderen

“Wij hebben elkaars expertise nodig”

Hoe herken je kinderen die onder- presteren? Die vraag kwam op tafel bij de eerste netwerkbijeenkomst van coördinatoren pluskinderen die op initiatief van Marie Marto- soewondo (59) door Laurentius leert georganiseerd werd. Marie is leerkracht en coördinator pluskin- deren op De Christoffel (Den Haag). Ook collega-coördinator Angela Jansen van Het Baken (Berkel en Rodenrijs) was erbij. “Dit is echt een lastige kwestie, hier heb je elkaars én externe expertise voor nodig.”

Hoe zie je dat kinderen meer potentie hebben dan ze aan de dag leggen? Vaak blijven ze onder de radar. Marie: “Als je niet op- past, zie je deze kinderen eigenlijk niet. En wat het extra gecompliceerd maakt, is dat het op alle niveaus voorkomt. Kinderen weten het zelf vaak ook niet dat ze meer in zich hebben. Als het kwartje eenmaal valt, gaat het opeens snel. Je ziet ze dan denken: ‘Oh, dit kan ik dus ook. Ik kan het zelf oplossen.’ Dat is echt heerlijk voor een leerling.”

Leer te leren

Collega Angela Jansen, leerkracht op Het Baken en coördinator van het onderwijs voor hoogbegaafde kinde- ren, heeft voor haar masteropleiding ‘Educational Needs’ onderzoek gedaan naar het leren van deze leerlingen: “Het allerbelangrijkste is misschien wel dat hoogbegaafde kinderen leren leren.
Er gaat hen zoveel gemakkelijk af dat je weleens over het hoofd ziet dat hun leren een ondergeschoven kindje is. Ze hebben weliswaar een ontwikkelings- voorsprong, maar je kunt ze niet naar leeftijd indelen. Het is veel beter om hoogbegaafde kinderen die hetzelfde niveau hebben, bij elkaar te zetten.”
Delen wat je ziet Angela heeft ook veel aandacht voor hoe leerkrachten met deze kinderen kunnen omgaan: “We hebben eerst met elkaar gekeken wat we al op school in huis hebben, daarna zijn we op zoek gegaan naar een methode. Vroeger wilde ik alles snel, snel, maar ik heb geleerd dat je echt de tijd en ruimte moet nemen. Met elkaar praten, delen wat je ziet bij kinderen, is echt heel erg belangrijk.” Het uitwisselen van erva- ringen en inzichten gebeurt natuurlijk ook op de bovenschoolse netwerk- bijeenkomsten van coördinatoren pluskinderen. Marie: “En als we tegen vraagstukken aanlopen waar we zelf geen expertise in hebben dan nodigen we een deskundige van buitenaf uit om met ons te komen praten.”

Laurentius innoveert
Laurentius spreekt
Laurentius leert
Laurentius werkt